Skip to

QUỸ XÃ HỘI VIỆT SOSU
[email protected]
(Tuyết Nhung & Bích Lộc)


No. Date     Name              Org Amt Rec Amt Notes
--- -------- ----------------- ------- ------- ---------------------------------
001 05/14/07 Thu Vân Vũ          25.00   23.97 Xông quỹ/testing   
002 05/15/07 Thành Đ. Bùi        10.00    9.41 Thử xem có được không!!!
003 05/16/07 Vinh Q. Nguyễn     125.00  121.07     
004 05/17/07 Chiểu N. Trần       50.00   48.25 Quỹ Xã Hội
005 05/17/07 Bảo N. Nguyễn       50.00   48.25
006 05/18/07 Khánh Linh Nguyễn   50.00   48.25 Sorry, không đợi Quỳnh Giao
007 05/20/07 Gia Nguyễn          90.00   87.09   
008 05/20/07 Hùng Hoàng          50.00   48.25 Tặng quỹ BXH-Q. Giao Hoàng
009 05/21/07 Thành Đ. Bùi        10.00    9.41 Hùng & QuỳnhGiao 30th Anni.
010 05/22/07 Di Nam Nguyễn      100.00   96.80 Quỹ Xã Hội VietSOSU
011 05/25/07 Thành Đ. Bùi        10.00    9.41 NhungĐạt's 11th Anniversary
012 06/02/07 Thu Vân Vũ          50.00   48.25 Web VietSOSU
013 06/07/07 Thanh Nguyễn       100.00   96.80 QXH - SOSU
014 06/27/07 Thành Đ. Bùi        10.00    9.41 Happy Birthday Quỳnh Giao
015 07/18/07 Nguyễn Vinh Quang   50.00   48.25 Tặng Quỹ Xã Hội VietSOSU
016 07/21/07 Phúc & Kim Chi Lê  100.00   96.80 To contribute to QXH
017 07/23/07 Gia Nguyễn (bé Tú) 100.00   96.80 To contribute to QXH
018 07/23/07 anhHùng/chịPhương   50.00   48.25 Thành thật chia buồn cùng gia đình                                                   anh Bằng, cầu nguyện cho hương hồn                                                   anh chóng được siêu thóat.
019 07/23/07 Vòng hoa                  -100.00 Anh Trần Quý Bằng
020 07/25/07 Thành Đ. Bùi        20.00   19.12 Hài Hiển Double Birthdays
021 08/02/07 Nhân T. Bùi        100.00  100.00 Ủng hộ Quỹ Xã Hội VietSOSU
022 08/13/07 Chiểu N. Trần        1.11    1.11 Testing QXH VietSOSU Checking Acct.
023 08/23/07 Bank of America            -26.00 In checks cho QXH's checking account
024 08/30/07 Thu Vân Vũ                  26.00 A gift to QXH/in checks cho QXH
025 10/01/07 Kim Chi Nguyễn      25.00   25.00 Tặng Quỹ Xã Hội VietSOSU
026 12/19/07 Lê Minh Nguyên      50.00   50.00 Contribution to QXH VietSOSU
027 12/27/07 Minh Hạnh Nguyễn    25.00   25.00 Ủng hộ Quỹ Xã Hội VietSOSU
028 02/25/08 Vinh Q. Nguyễn      50.00   48.25 Dr. Letts or general use
029 02/26/08 Long V. Nguyễn      50.00   48.40 Góp vào QXH VietSOSU
030 02/26/08 Lang Điền           50.00   48.40 Góp vào QXH VietSOSU
031 02/26/08 Thiên V. Nguyễn     50.00   50.00 Vòng Hoa/Dr. Letts' N.T.H.F.
032 02/26/08 Vòng hoa                  -105.41 Dr. Dennis Letts (2/28/08)
033 02/28/08 Tú Gia Nguyễn      105.00  101.65 Phúng điếu/Dr. Letts' N.T.H.F.
034 02/29/08 N.T.H.Foundation          -300.00 "In memory of Dr. Dennis Letts.
                                                From Doctor Tuyen Nguyen's Family
                                                and the Vietnamese SOSU Alumni."
035 03/05/08 Văn Công Phú       100.00  100.00 Ủng hộ QXH VietSOSU
036 03/27/08 Vòng hoa                  -129.90 Anh Trần Văn Hòa
037 03/27/08 Đỗ Văn Chí          50.00   48.25 Góp vào QXH
038 03/31/08 Phạm Văn Tính       50.00   50.00 Contribution to QXH
039 04/03/08 Nguyễn Bích Lộc     50.00   50.00 Contribution to QXH
040 08/08/08 Nguyễn Văn Đạo     100.00  100.00 Ủng hộ QXH VietSOSU
041 08/08/08 Hiển Q. Nguyễn      25.00   25.00 Thua cá độ anh Thành/góp vào QXH
042 08/08/08 Hiển Q. Nguyễn      50.00   50.00 Ủng hộ vào QXH VietSOSU
043 08/09/08 Bảo N. Nguyễn       35.00   35.00 Ủng hộ QXH, từ anh "minh chủ" poker
044 08/25/08 BTC Reunion 2008   214.50  207.98 Ủng hộ QXH tiền còn dư sau Hội Ngộ
045 09/09/08 Nguyễn Q. Vinh      21.00   20.09 "Chung độ banh cà na"-Dallas thắng
046 09/11/08 Nguyễn Gia Tú       25.00   21.80 Tặng QXH/Thua tiền cá độ anh Khánh
047 11/05/08 Nguyễn Q. Vinh      26.00   24.95 Chung tiền cá độ (với anh Chến)
--- -------- ----------------- ------- ------- -----------------------------------   
    Tổng số tiền quỹ của BXH:       (*) 1609.41 (as of Nov. 05, 2008)

* Số tiền ở trên khi được nhận qua PayPal sẽ là số tiền ghi (Rec. Amt.)- Đó là tiền quỹ thu vào, sau khi đã trả lệ phí cho PayPal (~2.9% + $0.30 USD). Khi thuquy(s) nhận được checks sẽ bỏ thẳng vào VietSOSU's checking account (effective 8/1/2007).
Cách Gửi Tiền Giúp Quỹ Xã Hội:

ACE có thể gởi tiền về [email protected]. Có 3 cách gởi như sau:

I. Quỹ Xã Hội đã có một checking account để lo chi thu thuộc về Quỹ Xã Hội. ACE có thể gửi tiền thẳng về account của Quỹ Xã Hội, vừa tiện lợi, vừa đỡ phải trả lệ phí cho Paypal (another option).

Nếu ACE có Bank Online thì Tranfer Fund là cách tiện và lẹ nhất. ACE chỉ cần ADD QXH vào Transfer Recipient Acount List. Bank of America thì đòi những dữ kiện sau:

*** Vì vấn đề an toàn cho QXH VietSOSU, những chi tiết để gửi tiền (direct) vào checking account của QXH đã được dời vào trong mục"Thâm Cung Bí Sử". Xin các ACE login/vào Trang Nhà. Sau khi đã vào: Mục Lục --> Thâm Cung Bí Sử (trong phần Điều Hành): Xin Nhấn Vào Đây!.

Hy vọng các ACE thông cảm cho QXH mà không ngại và làm việc này một cách dễ dàng!!!


II. Nếu chưa có PayPal account, mọi người cần làm (Sign Up) một (personal) PayPal account ở: Link PayPal (Xin Nhấn Vào Đây) * Làm theo sự chỉ dẫn của họ (secured website)III. Nếu ACE nào ngại vật lộn với cái computer thì xin gởi check về:

*** Địa chỉ cũng ở trong phần Thâm Cung Bí Sử (VietSOSUers: login to see) ***

Check xin đề tên Nhung Nguyễn hoặc Katrina Lê và xin ghi vào phần Memo: Quỹ Xã Hội VietSOSU

Khi nhận được tiền hay check của quí vị, Thủ Quỹ sẽ gửi biên nhận trả lời bằng E-Mail và post trong trang Quỹ Xã Hội như trên.

Thắc mắc... xin email gửi về: [email protected] (Tuyết Nhung & Bích Lộc)

Cảm ơn các ACE VietSOSUers!!!